Mijn werk richt zich op de fundamentele en mogelijk buitengewone handeling van het waarnemen van de wereld om ons heen. Als fotograaf/filmer maak ik afbeeldingen van de werkelijkheid. Wat mij echter interesseert is hoe die werkelijkheid kan voelen en ervaren kan worden. Opmerkzaamheid en een tactiele en formalistische nieuwsgierigheid vormen hierin de basis.
De laatste jaren heeft mijn praktijk zich gericht op het spanningsveld tussen de moderne snelle wereld enerzijds en de behoefte aan ruimte en analoge (natuur) ervaringen anderzijds. Ik stel mijzelf vragen over hoe het publieke domein zich verhoudt tot het private en of er ruimte is voor verwondering en serendipiteit, zowel offline als online.

Naast persoonlijke projecten werk ik ook met veel plezier voor verschillende opdrachtgevers. Hoewel mijn persoonlijke werk en mijn werk in opdracht vaak verschillen in motivatie en concept, inspireren ze elkaar en houden ze elkaar gezond.

Sander Foederer, April 2021


My work focuses on the fundamental and possibly extraordinary act of perceiving the world around us. As a photographer / filmer I make images of reality. What interests me however, is how that reality can feel and how it can be experienced. Mindfulness and a tactile and formalistic curiosity form the basis for this. In recent years my practice has focused on the tension between the modern fast world on the one hand and the need for space and analogue (nature)experiences on the other. I question myself on how the public domain relates to the private and whether there is room for wonder and serendipity, both offline and online.

Aside from pursuing personal projects, I work for many clients. Although my personal and commissioned work often differ in motivation and concept, I enjoy combining the two keeping both practices sustainable and inspired.

Sander Foederer, April 2021

Scroll to Top