Owl of Athena

 

In de Griekse mythologie wordt de godin van de wijsheid Athena vaak afgebeeld met een uil. Volgens de mythe vloog deze uil elke nacht weg om nieuws te verzamelen en verslag uit te brengen aan Athene.
Dit werk is gebaseerd op persoonlijke verhalen van mensen die ik in Athene heb gesproken. Ik vroeg hen om mij te vertellen over het kleinere en misschien meer persoonlijke nieuws – verhalen die ik niet in de krant had kunnen lezen vanwege hun schijnbaar onbeduidende karakter. Het grote nieuws even op de achtergrond maar tegelijk onontkoombaar: de enorme impact van de financiële crisis op Athene en de zorgwekkende opkomst van de extreemrechtse politieke partij Gouden Dageraad.

 

Owl of Athena

 

In Greek mythology the goddess of wisdom Athena is often depicted with an owl. According to the myth this owl would fly out every night to gather news and report back to Athena. This work is based on the personal stories of people I interviewed in Athens. I asked them to tell me about the smaller and perhaps more personal news—stories that I couldn’t have read in the newspaper because of their seemingly insignificant nature. The big news for a moment in the background but at the same time inescapable: the enormous impact of the financial crisis on Athens and the worrying rise of the extreme right-wing political party Golden Dawn.

 

Owl of Athena | info

Scroll to Top